Tworzenie widgetów w szablonie

Aby dodać widget w nowym szablonie, trzeba najpierw kliknąć w zakładkę nazwaną „Grafika”, następnie przejść do widgetów i w tym miejscu wcisnąć przycisk „Dodaj”. Kolejny krok to wpisanie nazwy. Należy jednak pamiętać o tym, aby zachować odpowiednią strukturę. Czyli najpierw, jako pierwszy człon nazwy, wpisać należy typ widgetu. Dopiero potem dodać należy docelową nazwę. Po tej czynności, wykonanej prawidłowo, nowy widget znajdzie się na liście, która ułożona jest alfabetycznie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że automatycznie utworzonej struktury folderów i plików nie należy zmieniać.

Kolejny krok związany jest z przygotowaniem kodu, znanego pod nazwą Controller PHP. W czasie, gdy wywołuje się kod, uruchamia się również kontroler. Dzięki niemu istnieje możliwość dokonywania działań w obrębie kodu PHP. Może to być wysyłanie maili lub pobieranie danych z baz. W celu edycji już utworzonego kodu trzeba nacisnąć ikonkę edycji w pliku posiadającym koniec nazwany controller.class.php.

Następnie należy przygotować nowy widok. W tym celu należy wyedytować fragment zawierający końcówkę view.tpl. Całość opiera się na systemie smarty.net., w którym wykorzystuje się pojedynczy nawias klamrowy.

Wewnątrz widoku można skorzystać z dwóch typów zmiennych, które mogą pochodzić albo od kontrolera php albo z wywołania widgetu. W kodzie templata, przy dwóch pierwszych pozycjach sprawdza się wartości parametru, które przekazuje się w wywoływaniu kodu. W następnej kolejności tworzy się funkcje, tak jak w PHP, zgodnie ze smarty. Powstałe funkcje widać w 18 linijce. W taki sposób otrzymuje się menu, na dość prostym skrypcie.

Kolejna czynność, jaką należy wykonać to dodanie do katalogów dla widgetu plików z kodami JS i CSS. By to zrobić, trzeba wybrać z listy zielony plus i go wcisnąć, a następnie wybrać plik. W cepu zachowania danej kolejności zaleca się ułożyć pliki zgodnie z alfabetem lub po kolei numerami. Po tych działaniach widget już działa i można go przetestować poprzez wpisanie odpowiedniego kodu np. na stronie głównej.

Na koniec warto sporządzić opis zasad działania nowego widgetu oraz przygotować kod, który będzie instrukcją dla „wystawiacza widgetów”. W tym celu należy odpowiednio zdefiniować konkretne parametry, odwołujące się m.in. do nazwy linku, danych, typu elementów, validatora.

Nasz nowy widget uruchomić należy właśnie poprzez „wstawiacz widgetów”.